تبلیغات
تولدت مبارک
 

باهفت آسمون پرازگلاي ميخک
باصد درياعشق واشتياق وپولک
با يه قلب عاشق يه حس بيقرارکوچک
فقط مي خوام بگم تولدت مبارک