تبلیغات
آسمونی - تصور کن
دوشنبه 25 مهر 1384  06:10 ق.ظ    ویرایش: دوشنبه 25 مهر 1384 07:10 ق.ظ
توسط: آذرخش
نوع مطلب: عمومی ،

گفته شده که آهنگ"تصور کن"سیاوش قمیشی  الهام گرفته از ترانه ای به همین نام از"جان لئون"...

ترجمه اصل آهنگ

Song's Name; Imagine

Lyrics by: John Lennon

Imagine there's no heaven,

تصور کن بهشتی در کار نیست

It's easy if you try,

اگر سعی کنی آسان است

No hell below us

جهنمی در زیر ما نباشه

Above us only sky,

روی سرمان فقط آسمان

Imagine all the people

تصور کن همه مردم

living for today...

برای امروز زندگی بکنند

Imagine there's no countries,

تصور کن که مملکتی در کار نیست

It isn't hard to do,

کارسختی نیست

Nothing to kill or die for,

هیچ چیز که بکشی و یا براش بمیری نباشه

No religion too,

مذهب هم نباشه

Imagine all the people      

تصور کن همه مردم

living life in peace...

در صلح زندگی کنند

Imagine no possesions,

تصور کن مالکیتی در کار نباشه

I wonder if you can,

نمیدونم میتونی این کار را بکنی

No need for greed or hunger,

احتیاجی برای طمع و یا گرسنگی وجود نداشته باشه

A brotherhood of man,

یک اجتماع برادرانه

Imagine all the people

تصور کن همه مردم

Sharing all the world...

همه دنیا را با هم شریک هستند

You may say I'm a dreamer,

ممکن است که تو فکر کنی من آدم رویائی ام

but Im not the only one,

ولی من تنها نیستم

I hope some day you'll join us,

امیدوارم تو هم به ما ملحق بشی

And the world will be as one.

و اون موقع همه دنیا یکی خواهد شد

 

 

   


نظرات()   

آسمونی

هرکجا هستم باشم، آسمان مال من است...